<code id="f5bi0"></code>
<pre id="f5bi0"><nobr id="f5bi0"></nobr></pre>
 • <strike id="f5bi0"></strike>
  <th id="f5bi0"><option id="f5bi0"></option></th>
  <object id="f5bi0"></object>

  • 产品名称: METRAHIT T-COM
  • 产品编号: 3? 位电缆测试多用表
  • 产品概况 METRAHIT T-COM适用于电信网络中对称铜质线缆的测试系统内置数据记录及红外接口拥有多达22(METRAHIT T-COM)或25(METRAHIT T-COM PLUS)种功能

  METRAHIT T-COM

  适用于电信网络中对称铜质线缆的测试
  系统内置数据记录及红外接口
  拥有多达22(METRAHIT T-COM)或25(METRAHIT T-COM PLUS)种功能

  METRAHIT T-COM

  • VAC, AC+DC TRMS (10 kHz), VDC, AAC, AC+DC TRMS,ADC, Hz, ?, μF, diode/continuity, °C / °F (Pt100/Pt1000), 200 Hz filter @ VAC
  • 100V绝缘电阻测量
  • 干扰电压, 错误检测及电压极性翻转检测
  • 线缆对称性测试-通过快速末端切换a – b– E
  • 线缆长度测试,可设定线缆参数
  • 导线低阻测量(线缆回路) 采用2 mA测试电流

  METRAHIT T-COM PLUS (M246S)
  除以上功能外还包括:
  • 10V及100 V绝缘电阻测量
  • 干扰电阻电容测量
  • 握手信号抑制功能需选配SM100信号测量适配器

  METRAHIT T-COM

  • KS21-T测试线缆套装
  • 2节1.5 V AA 电池
  • DAKKS 校准证书

  下载附件:

  华夏彩票app-官网|A爱彩