<code id="5npzl"></code><tr id="5npzl"></tr>
  <strike id="5npzl"></strike>

   <code id="5npzl"></code>
   <th id="5npzl"><video id="5npzl"></video></th>

   <object id="5npzl"></object>
   • 产品名称: SINEAX TV809
   • 产品编号: 可编程隔离放大器SINEAX TV809
   • 产品概况 SINEAX TV809?单极和双极DC电流和电压?

   SINEAX TV809 

   单极和双极DC电流和电压 

   SINEAX TV809 

   特点

   一个设备电流或电压输出

   安全隔离;达 600 V (Cat. II) 1000 V (Cat. I)

   限值继电器安全的监控功能

   从危险区域的信号本安输入 

   SINEAX TV809 

   技术数据

   电流输入: 1.5…+1.5 mA 100…+100 mA

   电压输入: 1.7…+1.7 V1000…+1000 V

   电流输出: 0.5…+0.5 mA 20…+20 mA

   电压输出: 0.5…+0.5 V 10…+10 V

   继电器输出: AC: 250 V, 2 A, 500 VA, DC: 125 V, 2 A, max. 60 W

   供电电源: 24  60 V AC/DC 85  230 V AC/DC

   xx深: 69.2 x 17.5 x 114 mm (不可插拔端子)

   85 x 17.5 x 114 mm (可插拔端子 

   华夏彩票app-官网|A爱彩